Dziś poznaliśmy wyniki konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2013-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na konkurs wpłynęło aż 250 wniosków, dotację przyznano 95 z nich. Z gminy Cekcyn grant otrzymały 2 organizacje: Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” na projekt zatytułowany: Poligon „Heidekraut” - inscenizacja historyczna – 5 000zł oraz Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „TALENT” w Cekcynie na projekt pn. „KOCIOŁ Festival” – 3 000zł.

W konkursie na "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym" aż dwie dotacje otrzymało Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno "Jagoda" na zadanie pn. "Oni są wśród nas…" - 2 970,00 zł oraz na drugi projekt pt. "Dobrze że jesteś" - 2 900,00 zł