Informacja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Rozwój małych gospodarstw  – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 24 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00.

Informacja

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Informacja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie Gryf Cekcyn
Tytuł oferty: „Futbol najpopularniejszą pasją wśród dzieci i młodzieży”
Data złożenia oferty: 27.07.2023r.
Termin realizacji zadania: 01.09.2023r. – 25.11.2023r.
Wnioskowana wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) oferta zgłoszona przez Stowarzyszenia Gryf Cekcyn została zamieszczona do publicznej wiadomości na okres od 28 lipca 2023r. do 04 sierpnia 2023r.:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cekcyn,
  • na stronie internetowej Gminy Cekcyn,
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cekcyn.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.

Załączniki:
Download this file (informacja.pdf)informacja.pdf[ ]205 kB
Lofotyp LGD Bory Tucholskie brązowy Ludzik Leszy

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego na wycieczki z Leszym, który pokaże Państwu, jak zmienia się obszar Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”:

- 9 września 2023r. (sobota) - Lubiewo, Teolog;  program, karta zgłoszenia TUTAJ

- 23 września 2023r. (sobota) - Raciąż, Nadolnik; program, karta zgłoszenia TUTAJ