Wójt Gminy Cekcyn informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Cekcyn na 2025 rok.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-08-02,
w godzinach:  2 sie 09:00 - 2 sie 12:30
Stary Sumin numery: od 35A do 35V, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-08-01,
w godzinach:  1 sie 08:00 - 1 sie 15:30
Wielkie Gacno oraz przejazd kolejowy, i przyległe.

 Obecnie prowadzone są nabory wniosków w ramach interwencji: I.1.1 Płatność dla małych gospodarstw, I.4.7 Ekoschemat – Grunty wyłączone z produkcji, I.7.1-7.6 Interwencje sektorowe ­– owoce i warzywa, I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, I.11 Premie dla młodych rolników oraz I.8.10 i I.10.11-I.10.14 - interwencje leśne.

Od 1 marca 2024 r. uruchomione zostały trzy nabory wniosków w ramach instrumentów finansowych, w których wsparcie jest udzielane w formie bezpłatnych gwarancji oraz dotacji na spłatę odsetek do kredytów komercyjnych. Pomoc udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. ARiMR nie prowadzi naborów wniosków w tym zakresie.