Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-07-18,
w godzinach:  18 lip 09:00 - 18 lip 13:30
Cekcynek ul. Hebanowa numery parzyste od 10 do 26, nieparzyste od 25 do 31, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-07-17,
w godzinach:  17 lip 08:00 - 17 lip 12:30
Cekcyn ul. Madera działki nr 699/1, 699/6, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-07-15,
w godzinach:  15 lip 08:00 - 15 lip 12:30
Huta numery: 65A, od 71 do 178, od 263 do 270 oraz 279, 287, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-07-15,
w godzinach:  15 lip 08:00 - 15 lip 12:00
Iwiec 38A, i przyległe.

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Cekcyn w partnerstwie z Województwem Kujawsko - Pomorskim przystąpiła do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".

Kryteria włączenia do programu: wiek 60+, zameldowanie na terenie gminy, pozytywny wynik badania kwalifikacyjnego.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Nabór trwa, pierwsze zajęcia we wrześniu.

Zapisy uczestników od 9 lipca do 26 lipca 2024 r.: pok. 17 Urzędu Gminy w Cekcynie
– Ilona Lesikowska tel. 782-808-724 lub 52 3347563.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona (40 osób). O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.