Logotypy Programu Obszarów Wiejskich

We wtorek 30 listopada 2021 r. odbył się odbiór zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje", które zostało dofinansowane kwotą 145.922 zł pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca: firma Happy s.c. przedstawiła wymagane dokumenty a komisja odbiorowa po oględzinach na placach w poszczególnych miejscowościach nie wniosła zastrzeżeń. 

Wprawdzie spadł śnieg i Mieszkańcy będą musieli chwilę poczekać na możliwość korzystania z nowych placów, ale mamy nadzieję, że będą służyć całej lokalnej społeczności, bo to decyzją samych Mieszkańców, poprzez głosowanie w konkursie na wybór koncepcji zagospodarowania działek projekt został zrealizowany.

 

 

IMG_20211203_112833
IMG_20211203_112833
Odbiór placu zabaw w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112835
IMG_20211203_112835
Zestaw zabawowy w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112843
IMG_20211203_112843
Zestaw zabawowy w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112900
IMG_20211203_112900
Urządzenie fitness na placu w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112941
IMG_20211203_112941
IMG_20211203_114823
IMG_20211203_114823
Nowe ogrodzenie na placu w Zdrojach.
IMG_20211203_115041
IMG_20211203_115041
Ogrodzenie drewniane na placu w Zdrojach
IMG_20211203_115047
IMG_20211203_115047
Elementy ogrodzenia i zestawu zabawowego w Zdrojach.
IMG_20211203_115110
IMG_20211203_115110
Nowy plac zabaw w Zdrojach.
IMG_20211203_111527 — kopia
IMG_20211203_111527 — kopia
Odebrany plac zabaw w Ostrowie.
IMG_20211203_111444 — kopia
IMG_20211203_111444 — kopia
Elementy fitness placu zabaw w Ostrowie.
IMG_20211203_111512 — kopia
IMG_20211203_111512 — kopia
Stół do gry w szachy w Ostrowie.
IMG_20211203_111520 — kopia
IMG_20211203_111520 — kopia
Nowe urządzenia fitness i ławka w Ostrowie.