Całkowita wartość zadania: 1 222 823,96 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 261 951,00 zł

W ramach zadania została wybudowana jezdnia z kostki betonowej o długości 533 mb wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.

Wykonawcą robót jest firma Roboty Ziemne Dariusz Sala ze Sławęcina.