Całkowita wartość zadania: 734.248,30 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 367.1243,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z nawierzchni bitumicznej o długości 953 mb.

Wykonawcą robót jest REDON NAKŁO Spółka z o. o.

IMG_20220712_112747
IMG_20220712_112747
IMG_20220331_142203
IMG_20220331_142203
IMG_20220331_142206
IMG_20220331_142206
IMG_20220331_142321
IMG_20220331_142321
IMG_20220712_112822
IMG_20220712_112822