Całkowita wartość zadania: 1 222 823,96 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 261 951,00 zł

W ramach zadania została wybudowana jezdnia z kostki betonowej o długości 533 mb wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.

Wykonawcą robót jest firma Roboty Ziemne Dariusz Sala ze Sławęcina.

 

                    

          

 

Całkowita wartość zadania: 734.248,30 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 367.1243,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z nawierzchni bitumicznej o długości 953 mb.

Wykonawcą robót jest REDON NAKŁO Spółka z o. o.

IMG_20220712_112747
IMG_20220712_112747
IMG_20220331_142203
IMG_20220331_142203
IMG_20220331_142206
IMG_20220331_142206
IMG_20220331_142321
IMG_20220331_142321
IMG_20220712_112822
IMG_20220712_112822

 

 

 

Inwestycję realizuje Zakład Usług Komunalnych Juliusz i Roman Pilarscy s. c.

Całkowita wartość inwestycji 859.885,20 zł

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 429.942,00 zł

W ramach zadania przewiduje się budowę: drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m z mijankami o długości 729 m, poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m, zjazdów bitumicznych, oświetlenia w postaci 4 lamp hybrydowych.

 
2
2
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno
img_20211019_110717
img_20211019_110717
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno
img_20211019_111927_1
img_20211019_111927_1
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno
img_20211026_124536
img_20211026_124536
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno
IMG_20220114_103832_1
IMG_20220114_103832_1
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno
IMG_20220114_103838_1
IMG_20220114_103838_1
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno
IMG_20220114_104003
IMG_20220114_104003
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno
1
1
Budowa drogi gminnej Nr 010319C Iwiec - Kochelno