Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do
II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach
drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia
choinówka i barczatka sosnówka.
Zabiegiem zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz,
Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski,
Szubin, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo.
Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia
i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości
drzewostanów podjęte zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha.
Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany,
w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą
oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji
pól zabiegowych można będzie uzyskać w wyżej wymienionych nadleśnictwach.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

o burzach z gradem

 Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 25.05.2018 do godz. 23:00 dnia 25.05.2018

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie
do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Źródło: IMGW

 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

 W związku z tym, w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców prowadzone jest badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest tutaj:

https://goo.gl/forms/o98aHMAa7UzvqP9u2

oraz w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Nadleśnictwo Tuchola informuje o możliwości ograniczenia nadmiernej liczebności szkodliwych owadów zabiegiem agrolotniczym w terminie od 19 maja do 30 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Cekcyn i Gminy Śliwice; w Leśnictwie: Jeziorno, Szczcuczanek, Kiełpiński Most, Wypalanki, Wrzosowisko, Skrajna.

Zabieg będzie przeprowadzany przy użyciu środka Dimilin 480SC o działaniu inhibitora wzrostu (zatrzmujący możliwości wylinki gąsienic) wraz ze środkiem zwiększającym przyczepność IKAR.


Źródło: Nadleśnictwo Tuchola