Podczas styczniowego czytania  dzieci z przedszkola wysłuchały następujących bajek "Drzewo" i "Wyścig po Złotego Żołędzia". W grupie "Jodły" przedszkolacy mieli możliwość poznania jak zmienia się przyroda pokazana na przykładzie drzewa na przestrzeni całego roku. Natomiast dzieci z grupy "Jarzębiny" dowiedziały się czy Wiewiórka ze swoimi przyjaciółmi wygrała konkurs i zdobyła wymarzony puchar, czy  jednak uznała, że od rywalizacji ważniejsza jest przyjaźń. 

 

(Jodły 14.01.) 

 

(Jarzębiny 14.01)

Grudniowe zajęcia w przedszkolu miały typowo świąteczny charakter. Bożonarodzeniowym opowieściom towarzyszyły rozmowy o świątecznych tradycjach i zwyczajach. Na zakończenie spotkań przygotowane zostały zabawy edukacyjne, utrzymane w tematyce zbliżających się świąt.

W grupie Świerki (05.12.2019 r.)

W grupie Brzozy (09.12.2019 r.)

W grupie Dęby (11.12.2019 r.)

W grupie Cisy (13.12.2019 r.)

W październiku rozpoczęłyśmy realizację projektu "O finansach w bibliotece", który jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowego Banku Polskiego. Projekt ten miał formę kursu z zakresu edukacji ekonomicznej. W trakcie spotkań poruszane były tematy dotyczące bankowości elektronicznej, zakupów przez Internet, ubezpieczeń, dziedziczenia oraz zarabiania na emeryturze. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy otrzymali certyfikaty i skromne upominki. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

Po wakacyjnej przerwie wznowiony został cykl spotkań "Z książką do przedszkola", którego celem jest promowanie zalet płynących z czytania oraz zachęcenie dzieci do odwiedzania biblioteki. Książki dobierane są z uwzględnieniem realizowanego w danej grupie zagadnienia. Czytaniu książek towarzyszą rozmowy i zabawy edukacyjne. W listopadzie z dziećmi z grupy Świerki rozmawialiśmy o dobrym zachowaniu w oparciu o książkę "Jak małpka Florek nauczyła się grzeczności", z dziećmi z grupy Cisy, po wysłuchaniu opowiadania z książki "Moje prawa ważna sprawa" o prawach dzieci. Tematem spotkania w grupie Dęby było zdrowe odżywanie, którego punktem wyjścia była książka o bardzo głodnej gąsienicy. Z dziećmi z grupy Brzozy poznawaliśmy stare sprzęty gospodarstwa domowego w oparciu o książkę "Dawniej i dziś". Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się stare żelazko, moździerz, waga czy aparat telefoniczny.

 

W grupie Brzozy

W grupie Cisy

W grupie Dęby

W grupie Świerki

W październiku rozpoczęłyśmy realizację projektu "O finansach w bibliotece", który jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowego Banku Polskiego. Jest to kurs z zakresu edukacji ekonomicznej, w trakcie którego omawiane będą m.in. zagadnienia dotyczące bankowości elektronicznej, zarządzania finansami osobistymi oraz zakupami przez Internet. Pierwsze spotkanie poświęcone zostało bankom oraz zakładaniu i obsłudze e-konta.