W dniu 8 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zebranie członków Klubu Seniora "Cisowianie".
Zebranych członków klubu powitała prezes Maria Jagła-Bonk która po stwierdzeniu quorum poprowadziła zebranie. Zebranie przebiegło zgodnie z zapowiedzianym wcześniej porządkiem obrad.
Pani Maria Jagła -Bonk bardzo szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2022 i za kadencję Zarządu Klubu w latach 2018 -2022.

Uczestnicy zebrania bardzo pozytywnie ocenili pracę i zaangażowanie dotychczasowego Zarządu Klubu, postanowiono jednogłośnie, że na dalszą kadencję pozostaje ten sam skład, a członkowie Zarządu pełnić będą te same funkcje. Jednakże z uwagi na zwiększającą się ilość członków wstępujących do Kubu Seniora, obecnie jest to 70 osób, zaproponowano dołączenie nowego członka do prac Zarządu w osobie Haliny Chmielnik.


Pani Maria Bonk-Jagła przedstawiła zebranym plan pracy Klubu na rok 2023, co wzbudziło duże zainteresowanie i aprobatę.

Niezwykle miłym akcentem podczas tego spotkania, było świętowanie Dnia Kobiet, oprócz życzeń i tradycyjnego kwiatka był słodki poczęstunek z lampką wina i pizzą.
Nie zapomniano również o członkiniach Zespołu Wokalnego "Cisowianie", które z różnych przyczyn, nie mogły uczestniczyć w tym szczególnym dniu, pan z zarządu Klubu dostarczył i wręczył po tulipanie.

Tekst: Halina Chmielnik
Zdjęcia GOK