W niedzielne południe 26 marca 2023 r. Seniorzy z Gminy Cekcyn pojechali do Teatru Muzycznego w Gdyni na Musical „Chłopi” wg powieści Władysława Reymonta. Podróż w obie strony busem była dofinansowana z zadania publicznego wg oferty pt: „Chłopi – MUSICAL O NASZEJ TOŻSAMOŚCI” realizowanej przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel

Koordynatorem i realizatorem projektu była Maria Jagła-Bonk.

Materiał przekazał: Jan Bonk