Wzorem lat ubiegłych do Cekcyna zaproszono zaprzyjaźnione Kluby Seniora na Piknik Seniora nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim. Impreza odbyła się w ramach cylku imprez pn. "Lato z Gminą Cekcyn".
Organizatorem Pikniku był Klub Seniora "Cisowianie" i Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie.
Kluby które przyjęły zaproszenie na piknik:  
ze Świecia Klub Seniora "Wrzos" i Klub Seniora "Kociewiacy"
z Laskowic Pomoskich Klub Seniora "Kolejarz"
z Gródka Klub Seniora "Gródek"
z Jeżewa Klub Seniora "Astor"
z Chełmna Klub Starszych Pań
z Bukowca Klub Seniora "Bukowiec"
z Lubiewa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
z Cekcyna Polski Związek Emerytów Rencistów i Inawlidów
z Bydgoszczy Klub Seniora "Złota Jesień"
z Pruszcza Klub Seniora "Echo"
oraz gospodarze imprezy Klub Seniora "Cisowianie" i Zespół Wokalny "Cisowianie".
Przybyłych gości powitali Prezes Zespołu Wokalnego "Cisowianie"  Jan Remus wraz z dyr. GOK Izabelą Złotowską.  Na scenie zaprezentowali się gospodarze imprezy i Zespół Wokalny "Nowalijki " z Chełmna. Razem bawiło się ok. 180 osób. 

Zespół Wokalny "Cisowianie", pani Dorota Gromowska - sekretarz Gminy i pani dyr. GOKu Izabela Złotowska wraz z parą małżeńską panią Urszulą i Czesławem Umerskich,
obchodzącą 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Dostojnym Jubilatom życzymy Brylantowych Godów.

Klub Seniora i Zespół Wokalny „Cisowianie”

Pierwszy cekcyński chór powstał w 1927 roku i przyjął nazwę „Dzwon”. Jego działalność przerwała II wojna światowa. Po długiej przerwie chór odrodził się w 1982 roku. Jego organizatorami byli: Henryka Rydzkowska i Jan Remus. Rolę dyrygenta chóru objął Henryk Rydzkowski były organista parafii w Cekcynie. Pierwsze próby odbywały się w kościele. Na dodatkowe próby chórzyści gromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie. Chór rozwijał się i przyjmował charakter świecki. Liczył ponad 20 osób. Osobiste losy sprawiły, że do dziś najdłużej pozostali: Helena Galińska i Jan Remus. Po dwudziestu latach pracy z zespołu odszedł Henryk Rydzkowski, a miejsce dyrygenta dla 15 amatorów śpiewu objęła Ewa Kuligowska z Lniana. Od 2002 roku zespół przyjął też nazwę „Cisowianie”. W tematyce wokalnej częściej pojawiają się piosenki ludowe, biesiadne z zachowaniem pieśni kościelnych i patriotycznych. Aktualnie Klub zrzesza 22 osoby, w tym 14 śpiewających.

Dnia 19 marca 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbył się „Światowy Dzień Inwalidy” pod hasłem „Radą i pomocą wspierajmy osoby niepełnosprawne”.