Tekst przygotowała Pani Felicyta Król-Pawelska

Aktualne władze Koła nr 2 w Cekcynie  wybrane zostały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 21.11.2012 r. :

PRZEWODNICZACA -   Irena Babińska –Jaśtak

ZASTĘPCA -  Łucja Szymańska

SEKRETARZ - Elżbieta Glazik

SKARBNIK -   Krystyna Romanowska (od X.2014r. – po śmierci p. Krystyny 

                     Romanowskiej obowiązki objęła Pani Krystyna Włoch)

CZŁONKOWIEZofia Klewicz, Krystyna Welsandt

Tekst i zdjęcia przygotowała pani Felicyta Król-Pawelska

Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.


Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jest organizacja pozarzadowa, dobrowolna, samodzielna i neutralna pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Udziela pomocy swoim członkom w sprawach socjalno-bytowych tworzac w tym celu fundusze. Prowadzi zwiazkowa kasę pogrzebowa. Organizuje i prowadzi działalność kulturalna we wszystkich formach. Organizuje wycieczki, różne formy wypoczynku i rekreacji. Pomaga w organizacji form leczenia i rehabilitacji.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIAZKU:

Zarzad Główny  Odziały Okręgowe  Odziały Rejonowe  Koła

Krótko po utworzeniu miejskiej organizacji jej liczebność wynosiła 1300 członków. W chwili obecnej koło miejskie wspólnie z kołami w Śliwicach, Cekcynie, Lubiewie, Bysławiu i Gostycynie wchodzi w skład Oddziału Rejonowego, liczacego razem ok 500 członków. Jest to o wiele mniej niż na poczatku, ale i tak pozostajemy najwieksza organizacja, liczaca się na terenie gminy i powiatu tucholskiego.
Organizujemy pikniki, festyny, wycieczki, pielgrzymki, wczasy, wieczorki taneczne i spotkania z okazji różnych świat, rocznice itp. Działania te wspierane sa finansowo przez władze samorzadowe gminy i powiatu. Środki pozyskiwane sa poprzez PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), także od firm i sponsorów.
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie firmom i instytucjom.