Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Wójtów i Burmistrzów na kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich, które odbędzie się 22 września 2016 r. w Raciążku.
W załączniku znajduje się agenda spotkania.

                                                              Przewodniczący Konwentu
                                                                      Jacek Brygman

Szanowni Państwo ,
w załączniku znajduje się zaproszenie na Konwent wraz z agendą. Spotkanie odbędzie się 12 maja br. w miejscowości Łubianka, powiat toruński

Serdecznie zapraszam Burmistrzów i Wójtów

Przewodniczący Konwentu

    Jacek Brygman
   Wójt Gminy Cekcyn

    Posiedzenie XVI Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego odbył się 4 lutego w Gminie Lniano, do której zaprosiła Wójtów
i Burmistrzów Pani Zofia Topolińska - Wójt Gminy Lniano.
  W obradach wziął udział Wojewoda Kujawsko – Pomorski  Pan Mikołaj Bogdanowicz. Była to okazja do spotkania się z samorządowcami z województwa i wspólnej dyskusji nad sprawami dotyczącymi w szczególności obszarów wiejskich, m.in. finansowaniem zadań zleconych, zmianami w oświacie, czy bezpieczeństwem publicznym.

Szanowni Państwo ,
w załączniku znajduje się zaproszenie na Konwent wraz z agendą. Spotkanie odbędzie się 4 lutego br. w miejscowości Lniano, powiat świecki.

Serdecznie zapraszam Burmistrzów i Wójtów

Przewodniczący Konwentu

    Jacek Brygman
   Wójt Gminy Cekcyn

 

W imieniu Prezydium Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia.
Dla nas wszystkich jest to szczególny czas:
radości, odpoczynku
i przebywania w gronie najbliższych. W spokoju, oderwani od pracy zawodowej, snujemy plany na rok następny. Życzę, aby w nadchodzącym 2016 roku zrealizowały się Wasze zamierzenia, podejmowane przez Was decyzje były trafne, a osiągane rezultaty satysfakcjonujące.
Niech osobliwy urok tych dni sprawi, że z nadzieją
spojrzymy na następne dni, a marzenia staną się
bliższe i osiągalne.
Życzę, by ciepło świątecznych, szczerych życzeń wzmocniło każdego z nas, a nadchodzący Nowy 2016 Rok był dla Was czasem spełnienia pragnień i marzeń, upływającym
w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Przewodniczący Konwentu Wójtów

Jacek Brygman