Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Wójtów i Burmistrzów na kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich, które odbędzie się 28 września 2017 r. w Gminie Kowal.
W załączniku znajduje się porządek spotkania oraz mapka dojazdowa.

                                                              Przewodniczący Konwentu
                                                                    Jacek Brygman

Najbliższe posiedzenia Konwentu Wójtów odbędzie się 28 września br. w Gminie Kowal (powiat włocławski). Agenda zostanie podana w późniejszym terminie.

Przekazujemy treść Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym Sejmik wyraża sprzeciw wobec prób ograniczenia kompetencji samorządów regionalnego.

W załączeniu znajdują się życzenia  od Przewodniczącego Konwentu Wójtów Pana Jacka Brygmana z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.