Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-05-17,
w godzinach:  17 maj 09:00 - 17 maj 11:30
Nowy Sumin działki od numeru 12 do 15 oraz 17/1, i przyległe.

Informacja

Tematyka zabrania:

  1. Otwarcie – stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Sprawozdanie dotychczasowego Sołtysa ze swojej działalności.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję - podjęcie uchwały.

Strażacy i wóz strażacji wraz z życzeniami z okazji Dnia Strażaka