Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji

Informacja

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu „Czyste Powietrze”.  

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-03-28,
w godzinach: 28 mar 08:00 - 28 mar 10:30
Zdroje numery: 63, 63A, od 65 do 78 oraz 107, zakład stolarski, Smolarnia 1, 2, i przyległe.

Informacja

Tematyka zabrania:

  1. Informacja o planowanych zadaniach do realizacji w 2023 r.
  2. Odpowiedzi na wnioski złożone do budżetu 2023 r.
  3. Sprawozdanie sołtysa z realizacji zadań i działalności sołectwa za rok 2022.
  4. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ewentualnych zmian do funduszu sołeckiego.
  6. Sprawozdanie opiekunek dzieci i młodzieży z działalności świetlicy wiejskiej w 2022 r.
  7. Sprawy bieżące.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-03-20,
w godzinach: 20 mar 09:00 - 20 mar 12:30
Trzebciny numery: 30, 30B, i przyległe.