Zapraszamy na kiermasz książek dla najmłodszych. Książki z naklejkami, zagadkami, edukacyjnymi zabawami oraz kolorowanki w przystępnych cenach. W sprzedaży również książeczki o tematyce wielkanocnej. 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie poszukje do pracy 6 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy zostaną zatrudnieni w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 do wykonywania usług asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Z osobami tymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie informuje, że gmina Cekcyn w 2023 r. przystąpiła do realizacji ministerialnego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w miesiącu marcu 2023 roku planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych objętych nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkich posiadających ww. odpady, prosimy
o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 26, tel. 52 3347557 lub u Sołtysa do dnia 23 marca 2023 roku.