Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyn na 2024 rok.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego TUCHWOD Sp. z o.o. w Tucholi informuje, że w dniu  01-08-2023r (wtorek) w godzinach 8:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Cekcyn ul. Leśna od ul. Szerokej w kierunku M. Gacna

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością przebudowy hydrantu ppoż. na zadaniu remont drogi powiatowej w miejscowości Cekcyn ul. Leśna gm. Cekcyn.

Oferta z dnia 27 lipca 2023 r. złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Gryf Cekcyn.

Załączniki:
Download this file (Oferta uproszczona.PDF)Oferta uproszczona.PDF[ ]751 kB

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w związku z obchodami 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. Dźwiękiem syren upamiętnimy ten historyczny moment w dziejach Polski.

Plakat informujący o otwartym turnieju charytatywnym.

 

REGULAMIN OTWARTEGO INDYWIDUALNEGO III TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO "GRAMY DLA JARKA" W DNIU 5 SIERPNIA 2023 ROKU O GODZ. 10:00 W CEKCYNIE

1. CEL : Zbiórka na protezę dla Jarka. Upowszechnienie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktywna forma spędzenia czasu.