Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-03-22,
w godzinach:  22 mar 12:00 - 22 mar 15:00
Cekcyn ul. Leśna numery: 23, 24, i przyległe. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie informuje, że Gmina Cekcyn w 2024 r. po raz kolejny przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.