Informacja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Płatności bezpośrednie i warunkowość – nowe wymogi w 2023 r.", które odbędzie się 23 marca 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-03-13,
w godzinach: 13 mar 10:00 - 13 mar 13:30
Cekcyn ul. Cmentarna, Sportowa 2, 4 oraz stacja redukcyjna gazu, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-03-13,
w godzinach: 13 mar 08:00 - 13 mar 14:00
Iwiec od numeru 19 do 44 oraz 131, 133, i przyległe.

KRUS Informacja

Placówka Terenowa KRUS w Sępólnie Krajeńskim zaprasza rolników i ich domowników z gminy Cekcyn, w szczególności z miejscowości Cekcyn, do udziału w szkoleniu pod hasłem "Kości i stawy też rolnika sprawy".

Informacja

Urząd Gminy Cekcyn przypomina właścicielom nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) dotyczącego usuwania zebranych nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika lub zanieczyszczenia gruntu przez nieczystości ciekłe.