Obszar  Cekcyn
w dniach: 2023-10-20,
w godzinach:  20 paź 10:00 - 20 paź 12:30 Trzebciny działka numer 26/17, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-10-17,
w godzinach: 17 paź 09:00 - 17 paź 12:30
Knieja 6A oraz działki od numeru 937/3 do 937/19, i przyległe.

Obszar  Cekcyn
w dniach: 2023-10-16,
w godzinach:  16 paź 08:30 - 16 paź 14:30
Cekcyn ul. Okrężna numery: 11, 13, 15, 15A, 19A, 33, Główna 5, 7, 13, Cisowa 1, i przyległe.

Polska Spółka Gazownictwa logo

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 06.11.2023-09.11.2023r na terenie gminy Cekcyn akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2023", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

SPRAWDŹ W JAKIM LOKALU WYBORCZYM BĘDZIESZ GŁOSOWAĆ

http://bip.cekcyn.pl/a,23885,obwieszczenie-wojta-gminy-cekcyn-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania-wyznaczonych-siedzibac.html

JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO TRANSPORTU

http://bip.cekcyn.pl/a,23923,bezplatny-transport-w-dniu-wyborow.html