Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-04-22,
w godzinach:  22 kwi 08:00 - 22 kwi 11:30
Cekcyn ul. Przytorze 7, i przyległe.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie udziela bezpłatnego wsparcia dla rolników w przygotowaniu wniosków o płatności bezpośrednie w 2024 r.

Tuchola, 89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 2, tel. 52 334 86 50

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim! Autorem filmów i książek, obserwatorem przyrody, autorem kanału na YouTube ,,Marcin z Lasu” oraz wideobloga na Facebooku, współautorem wielu filmów i cyklicznych audycji dla dzieci i młodzieży. Za filmy w cyklu Dzika Polska wraz z innymi twórcami otrzymał Nagrodę Popularyzator Nauki, Puchar Prezydenta RP, GRAND PRIX na III Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w Sopocie w 2008 roku oraz GRAND PRIX X Ogólnopolskiego i VI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego EKOFILM. Zdobywca Medalu Polskiej Niezapominajki 2017, Pozytywki Dzień Dobry TVN 2018, Nagrody Esencja Natury 2018.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Starosta Tucholski, Wójt Gminy Cekcyn, Wójt Gminy Gostycyn, Wójt Gminy Kęsowo, Wójt Gminy Lubiewo, Wójt Gminy Śliwice oraz Burmistrz Gminy Tuchola zawiadamiają o podjęciu prac nad opracowaniem Strategii Terytorialnej OPPT Tuchola oraz prognozy jej oddziaływania na środowisko.

Dokument ten będzie narzędziem do wspólnego realizowania polityki terytorialnej, na podstawie którego możliwe będzie uzyskanie wsparcia na projekty przewidziane do realizacji na okres perspektywy finansowej 2021-2027, przy współfinansowaniu ze środków UE.

Projekt strategii dostępny jest na stronie https://tzpg.pl/.

Wnioski do opracowywanego dokumentu należy składać na piśmie do 02.05.2024 r.  na adres Tucholskiego Związku Powiatowo – Gminnego (ul. Szkolna 1, 89 – 506 Kęsowo) lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W siedzibie biura można również zapoznać się z   niezbędną dokumentacją sprawy (po wcześniejszym umówieniu się).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz dopisek „Strategia OPPT Tuchola”.  Organami właściwymi do rozpatrzenia uwag
i wniosków są Starosta Tucholski oraz odpowiednio wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących Tucholski Związek Powiatowo - Gminny.

 Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn
dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Cekcyn raportu o stanie gminy
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-04-18,
w godzinach:  18 kwi 08:00 - 18 kwi 11:30
Cekcyn ul. Szkolna numery: 46, 47, 48, 50, i przyległe.