Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" organizuje w dniach 21-22 kwietnia 2012 r. szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania dotacji w ramach "Małych projektów". Szkolenie odbędzie się w Minikowie, gmina Lubiewo w gościńcu DOBRY DOM. Formularz zgłoszeniowy i program szkolenia znajdują się na stronie www.lgd.borytucholskie.pl, wypełniony formularz należy złożyć w biurze LGD ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola do dnia 12 kwietnia 2012 r.

W terminie 1 kwietnia-31 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” realizuje projekt pn. “Ginące zawody dają nowe możliwości!” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Projekt ma na celu przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz podniesienie zdolności do zatrudnienie i zwiększenie mobilności wśród 12 osób bezrobotnych z terenu gminy Cekcyn.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Mieszkańcom Gminy zdrowia, szczęścia oraz pomyślności zarówno w życiu osobistym jak
i zawodowym.Niech czas Wielkiej Nocy upływa w atmosferze radości
i rodzinnych spotkań.

ŻYCZĄ:
RADA GMINY, WÓJT GMINY
I PRACOWNICY URZĘDU GMINY
W CEKCYNIE

 

W dniu 29 marca br. w Sopocie odbyło się podsumowanie rankingu FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI. Podczas uroczystej gali Wójt Gminy Jacek Brygman odebrał wyróżnienie SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU.

4 kwietnia 2012 roku zorganizowano w Szkole Podstawowej w Zielonce oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie dla uczniów klas I-III spotkanie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Gościliśmy przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – Komisarza Krzysztofa Złotnickiego oraz Panią Agnieszkę Filarecką z ratownictwa medycznego i Pana Piotra Kozłowskiego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mogli popróbować sił w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu specjalnego fantomu. W celu zwiększenia widoczności uczniów na drodze otrzymali opaski odblaskowe. W programie Widoczna Gmina uczestniczyliśmy dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy mieszkańców oraz władze Gminy do wypełnienia ankiety "Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych".