Informacja

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

- podniesienia wysokości progów dochodowych, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie z 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł, przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe wzrośnie z  900 do 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł,

Informacja

Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie przy ul. Szkolnej 2 (biuro nr 18, II piętro) i czynny jest 5 dni w tygodniu. Godziny pracy punktu: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 12.00-14.00, wtorek w godzinach 15.00-17.00, piątek w godzinach 11.00-13.00.

Informacja

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

73 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

47 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

586 732 zł

Stan na dzień 07.10.2022 r.

Informacja


Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program realizowany jest w latach: 2018 – 2029
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2022 r.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego
poziomu dofinansowania.