GMINA CEKCYN w tym roku obchodziła swoje Dożynki w Iwcu dnia 26 sierpnia. 

Organizatorem Dożynek byli: Rada Sołecka Sołectwa Iwiec, Sołtys Iwca, KGW i OSP Iwiec, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie. Rozpoczeliśmy korowodem dożynkowym, który prowadzony był przez wóz strażacki, oraz traktor. Przy werblach Pana Lecha maszerowały Poczty Sztandarowe, delegacja z wieńcem, Starostowie oraz goście.

Informacja

Wykonawca robót drogowych w miejscowości Zalesie informuje, że w piątek tj. 1 września droga powiatowa biegnąca przez miejscowość Zalesie w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową relacji Tuchola-Tleń będzie nieprzejezdna ze względu na kładzenie warstwy asfaltu.   

Obszar  Cekcyn
w dniach: 2023-09-05,
w godzinach:  5 wrz 08:00 - 5 wrz 12:30
Cekcyn ul. Dworcowa numery 25, 27, i przyległe.