W niedzielne południe 26 marca 2023 r. Seniorzy z Gminy Cekcyn pojechali do Teatru Muzycznego w Gdyni na Musical „Chłopi” wg powieści Władysława Reymonta. Podróż w obie strony busem była dofinansowana z zadania publicznego wg oferty pt: „Chłopi – MUSICAL O NASZEJ TOŻSAMOŚCI” realizowanej przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel

Koordynatorem i realizatorem projektu była Maria Jagła-Bonk.

Materiał przekazał: Jan Bonk

W dniu 8 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zebranie członków Klubu Seniora "Cisowianie".
Zebranych członków klubu powitała prezes Maria Jagła-Bonk która po stwierdzeniu quorum poprowadziła zebranie. Zebranie przebiegło zgodnie z zapowiedzianym wcześniej porządkiem obrad.
Pani Maria Jagła -Bonk bardzo szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2022 i za kadencję Zarządu Klubu w latach 2018 -2022.